Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XXXV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXV/319/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/180/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2014-02-24 09:19:40
dokument Uchwała Nr XXXV/318/2014 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2014-02-24 09:18:49
dokument Uchwała Nr XXXV/317/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Cewice porozumienia z Powiatem Lęborskim dotyczącego założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Lęborski 2014-02-24 09:17:54
dokument Uchwała Nr XXXV/316/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Popowo na lata 2012-2019 2014-02-24 09:17:09
dokument Uchwała Nr XXXV/315/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-24 09:16:09
dokument Uchwała Nr XXXV/314/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-24 09:11:56
dokument Uchwała Nr XXXV/313/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-24 09:10:30
dokument Uchwała Nr XXXV/312/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 2014-02-24 09:09:30
dokument Uchwała Nr XXXV/311/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 2014-02-24 09:08:38