Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowych 15 kV i 0,4 kV 2014-12-31 10:05:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak: ZI.6733.14.2014 z dnia 01.12.2014r. 2014-12-02 13:05:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.13.2014 z dnia 25.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-11-27 10:46:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.12.2014 z dnia 14.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-11-18 08:44:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2014 z dnia 04.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-11-05 08:39:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2014 z dnia 15.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-16 08:30:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4 kV 2014-10-07 08:43:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: typ inwestycji - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z odcinkami sieci do granicy działek oraz dwoma przepompowniami ścieków 2014-10-03 14:14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-09-29 11:43:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.09.2014 z dnia 23.09.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-09-25 10:08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci do granicy działek 2014-09-11 11:11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy PKWN i W.Witosa w Cewicach 2014-09-08 12:23:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.07.2014 z dnia 26.08.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . 2014-08-27 10:35:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy 2014-08-13 09:53:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-08-08 08:26:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Siemirowice". 2014-07-22 12:40:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.06.2014 z dnia 15.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-15 15:05:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.04.2014 z dnia 02.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-03 09:41:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej DN110, działka nr 105/1-L obręb Popowo, działki o nr 9/1, 105/2-L, 140/2-L obręb Małoszyce 2014-06-27 12:37:43
dokument Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2014 r. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu 2014-06-26 09:24:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2014-06-04 08:35:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej 0,4 kV. Cewice dz. nr 372, 365/7, 366/5, 368/1 obręb Cewice 2014-05-27 08:35:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków. 2014-05-27 08:33:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.02.2014 z dnia 12.05.2014r. o umorzeniu w całości postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-15 08:50:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.03.2014 z dnia 09.03.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-14 10:11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice 2014-05-07 08:23:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-30 08:15:07
dokument Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu 2014-04-29 10:12:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 15 kwietnia 2014r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-17 10:24:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej 15kV od słupa linii napowietrznej na dz. nr 7/1-L do projektowanej stacji transformatorowej i sieci kablowej 0,4kV na działce nr 4/19 2014-04-14 09:05:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 24.03.2014 r. wydał postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.63.2014.KP.3, w którym wyraził opinię o braku potrzeby p rzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Siemirowice". 2014-04-04 08:43:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, Bukowina dz. nr 439 2014-03-27 09:28:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowych 15kV i 0,4 kV, Cewice dz. nr 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6 obręb Cewice 2014-03-17 10:20:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice w gminie Cewice 2014-02-21 08:19:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Siemirowice". 2014-02-05 10:16:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.21.2013 z dnia 21.01.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-01-23 09:18:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.20.2013 z dnia 21.01.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-01-23 09:17:12