Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXXIV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji starych Rady na rok 2014 2013-12-17 12:10:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/189/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-12-17 12:09:02
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w roku 2014r." 2013-12-17 12:08:24
Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. 2013-12-17 12:07:34
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 2013-12-17 12:06:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cewice 2013-12-17 12:06:13
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2013-12-17 12:04:43
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach 2013-12-17 12:02:20
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacjTdróg powiatowych na terenie gminy Cewice 2013-12-17 12:01:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2014 rok. 2013-12-17 12:00:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na iata 2014-2023. 2013-12-17 11:59:09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2013. 2013-12-17 11:58:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Cewice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2013-12-17 11:54:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013. 2013-12-17 11:52:33