Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XXXIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/296/2013 w sprawie udziału Gminy Cewice w "Partnerstwie NORDA" w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" 2013-11-27 10:35:26
Uchwała Nr XXXIII/295/2013 w sprawie nabycia nieruchomości. 2013-11-27 10:33:39
Uchwała Nr XXXIII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-27 10:31:34
Uchwała Nr XXXIII/293/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na rok 2014 2013-11-27 10:30:04
Uchwała Nr XXXIII/292/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2014 2013-11-27 10:29:12
Uchwała Nr XXXIII/291/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Cewice 2013-11-27 10:24:01
Uchwała Nr XXXIII/290/2013 w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2014 rok. 2013-11-27 10:22:55
Uchwała Nr XXXIII/289/2013 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2014 roku. 2013-11-27 10:22:03
Uchwała Nr XXXIII/288/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2014 rok. 2013-11-27 10:21:04
Uchwała Nr XXXIII/287/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cewice w 2014 roku. 2013-11-27 10:20:06
Uchwała Nr XXXIII/286/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok 2013-11-27 10:19:08
Uchwała Nr XXXIII/285/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 2013-11-27 10:18:16