Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XXVIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXVIII/258/2013 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Cewice 2013-07-03 13:26:43
Uchwała nr XXVIII/257/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu i wyrażenia zgody na realizację projektu pt. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-07-03 13:25:19
Uchwała nr XXVIII/256/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -2015. 2013-07-03 13:24:21
Uchwała nr XXVIII/255/2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2013-07-03 13:23:34
Uchwała nr XXVIII/254/2013 w sprawie przyjęcia 2013-07-03 13:22:42
Uchwała nr XXVIII/253/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-03 13:20:32
Uchwała nr XXVIII/252/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Maszewie Lęborskim 2013-07-03 13:19:35
Uchwała nr XXVIII/251/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Karwicy 2013-07-03 13:18:47
Uchwała nr XXVIII/250/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice 2013-07-03 13:17:59
Uchwała nr XXVIII/249/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 13:16:50
Uchwała nr XXVIII/248/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 13:16:02
Uchwała nr XXVIII/247/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok. 2013-07-03 13:15:15
Uchwała nr XXVIII/246/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-03 13:14:22
Uchwała nr XXVIII/245/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/214/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Cewice 2013-07-03 13:13:23
Uchwała nr XXVIII/244/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013-2021. 2013-07-03 13:12:19
Uchwała nr XXVIII/243/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013 2013-07-03 13:11:31