Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXVIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu i wyrażenia zgody na realizację projektu pt. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-06-14 08:35:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -2015. 2013-06-14 08:35:19
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cewice 2013-06-14 08:34:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2013- 2017". 2013-06-14 08:33:38
Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-06-14 08:32:36
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Maszewie Lęborskim 2013-06-14 08:31:22
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Karwicy 2013-06-14 08:30:36
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Cewice 2013-06-14 08:29:42
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-14 08:28:45
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-14 08:27:42
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok. 2013-06-14 08:24:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-06-14 08:23:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/214/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Cewice 2013-06-14 08:23:10
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2013-2021. 2013-06-14 08:22:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013 2013-06-14 08:21:15