Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.18.2013 z dnia 23.12.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-12-31 12:42:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice 2013-11-20 10:53:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice 2013-11-20 10:50:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.17.2013 z dnia 13.11.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-11-18 15:01:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: typ inwestycji - budowa sieci wodociągowej, rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym, adres inwestycji: Dziechno dz. nr 26/1, 28/1, 9, obręb Dziechno 2013-11-18 10:17:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-11-14 09:00:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Opis inwestycji: typ inwestycji - Budowa linii kablowej 0,4 kV rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem Adres inwestycji: dz. nr 20, 28/1, 22/12, 26/1 obręb Dziechno 2013-11-08 12:26:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.09.2013 z dnia 10.10.2013r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-17 09:24:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.15.2013 z dnia 15.10.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-15 10:33:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.11.2013 z dnia 30.09.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-04 13:32:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.10.2013 z dnia 30.09.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-10-03 13:15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Opis inwestycji: typ inwestycji - Budowa linii kablowej 0,4 kV rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem Adres inwestycji: dz. nr 248/4, 260, 362/1, 364/9, 372 obręb Cewice 2013-09-20 14:04:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: ZI.6733.14.2013 z dnia 17.09.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-09-19 08:42:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV od stacji transformatorowej T- 769 do ZK na budynku szkoły, rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym Adres inwestycji: Działki o nr: 132/3, 176/5, 176/6, 493/2, 495, obr. Siemirowice 2013-09-03 08:30:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową, zjazdami publicznymi oraz infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczających powiatową drogę publiczną nr 1328G 2013-08-20 11:06:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice w/s decyzji znak ZI.6733.08.2013 z dnia 14.08.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr: 40/1, 40/10 obr. Osowo Lęborskie. 2013-08-16 08:26:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną - na działkach o nr: 173/65, 174, 175/8 obr. Łebunia, 168/12, 231/1-L, 246/1, 247/1, 297/2-L, 311/1, 345, 346, 348, 349/1, 349/2, 350, 351/5, 365, 416/3, 435 obr. Bukowina" 2013-08-07 09:53:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakład Produkcji Paliwa RDF" 2013-07-26 12:24:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.06.2013 z dnia 24.07.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej - linia kablowa 0,4kV wraz ze złączami na działkach o nr: 137/75, 137/76, 137/34, 137/17 obr. Osowo Lęborskie.. 2013-07-24 13:13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa stanowiska słupowego 15 kV w linii 15 kV nr 379, linii kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatowej 15/04 kV, linii kablowej 0,4 kv wraz ze złączem licznikowym 2013-07-19 10:37:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową, zjazdami publicznymi oraz infrastrukturą techniczną 2013-07-19 10:16:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną dla miejscowości Pieski rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym. Działki o nr: 6, 7/3, 63/1, 32/2, 17/2, 61, 86, 85, 94, 84/3, 84/4, 96, 97, 167, 169, 168, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 143, 144, 145, 146, 147, 140, 139, 125, 63/2, 160, 196, 202, 203, 209, 212, 255, 194, 148, 217, 216 obręb Pieski. 2013-07-08 09:24:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej. Łebunia, Bukowina 2013-07-05 11:56:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia o sprostowaniu w decyzji Wójta Gminy CEwice ZI.6733.23.2012 2013-06-21 13:07:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malczyce. Adres inwestycji: Działki o nr: 202/10-L, 201-L, 117, 7/1-L obr. Osowo Lęborskie 2013-06-20 15:13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec - etap I. Adres inwestycji: Działki o nr: 40/1, 40/10 obr. Osowo Lęborskie 2013-06-20 10:20:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zakład Produkcji Paliwa RDF", które zlokalizowane będzie na działkach nr 143/2 i 421/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice 2013-06-19 10:30:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice 2013-06-18 09:53:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa 0,4kV na działkach o nr: 6/4, 8/5, 8/6, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/14, 5/15, 5/16, 5/18, 5/19, 190 obr. Krępkowice. 2013-06-18 09:50:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zasilania działki nr 137/75 obr. Osowo Lęborskie 2013-06-13 08:58:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwości zapoznania się z protokołem z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 16.05.2013r. 2013-05-28 11:05:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice" 2013-05-24 09:01:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja istniejącego zainwestowania w celu uruchomienia instalacji do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych na terenie gminy Cewice" dz. nr 421/1, 421/2 i 143/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice. 2013-05-16 12:11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice" 2013-05-07 13:51:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - typ inwestycji - Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej działki nr 5/1-5/6 i 5/8-5/19 obr. Krępkowice w energię elektryczną rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym 2013-04-26 08:34:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złącza kablowego, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr 141/2, 141/1, 235/5, 234/3L, 97, 253, 235/4, 148/1, 231/1L obr. Bukowina. 2013-04-25 14:00:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym tej przepompowni w Siemirowicach -łączącej kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowości Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w m. Cewice, przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków w Cewicach P1 (budowie nowego zbiornika przepompowni P1) i P2 z zasilaniem energetycznym tych przepompowni, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Cewicach, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym tej przepompowni w m. Kamieniec na działkach o nr 123/3, 216/3-L, 216/2-L, 148/1, 148/7, 148/3, 215-L, 196-L, 94/6 (w części nieobjętej MPZP), 94/4 (w części nieobjętej MPZP), 164/1-L, 164/4-L, 172, 171/5, 171/12, 166/48, 166/12, 166/13, 166/19, 77/10, 78, 79/1 (w części nieobjętej MPZP), 87, 80/3, 81/2, 84, 47/1, 51/3, 51/4, 159/1-L, 38/1, 37/14, 37/11, 37/26, 37/13, 143/1, 148/4, 148/5, 148/6, 419 obr. Cewice. 2013-04-25 13:59:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski", którego zakres będą obejmować działki o numerach: Obręb Pieski: 6, 7/3, 63/1, 32/2, 17/2, 61, 86, 85, 94, 84/3, 84/4, 96, 97, 167, 169, 168, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 143, 144, 145, 146, 147, 140, 139, 125, 63/2, 160, 196, 202, 203, 209, 212, 255, 194, 148, 217, 216 i stacja uzdatniania wraz z odwiertem na działkach nr 96 i 85. 2013-04-22 10:38:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Cewice nr Zl.6733.17.2012 z dnia 15.04.2013r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Cewice Zl.6733.17.2012 z dnia 07.02.2013r. 2013-04-22 10:34:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice z dnia 19 kwietnia 2013 r.o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dotycząca prowadzonego przez Wójta Gminy Cewice postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zakład Produkcji Paliwa RDF" 2013-04-19 09:37:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii kablowej 15kV od projektowanego słupa 15 kV do proj. stacji, budowie linii kablowej 0,4kV od projektowanej stacji do projektowanych złącz kablowych z pomiarem na działkach nr dz. nr 289/7, 240, 313, 295, 312, 238/8, 238/10, 289/5, 289/6 obr. Cewice. 2013-04-16 09:44:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na budowie kubaturowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie sieci kablowej 15kV, budowie sieci 0,4kV, montażu złącza ZLP oraz demontażu stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV i odcinka sieci napowietrznej na działkach nr 171/8 i 171/15 obr. Cewice 2013-04-15 15:37:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski" 2013-03-29 09:42:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice, przyjętego Uchwałą NrXX/167/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 30 października 2012r. 2013-03-25 12:47:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w zakresie zmiany przebiegu lokalizacji planowanej inwestycji o dz. nr 7 obr. Krępkowice 2013-03-13 15:21:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego zainwestowania w celu uruchomienia instalacji do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych na terenie gminy Cewice dz. nr 421/1, 421/2 i 143/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice. 2013-03-01 09:14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski" 2013-02-28 11:39:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV na działkach nr 169/1, 169/2 w m. Okalice - obr. Popowo 2013-02-27 15:57:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ?Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 15kV od projektowanego słupa 15 kV do proj. stacji. Budowa linii kablowej 0,4kV od projektowanej stacji do projektowanych złącz kablowych z pomiarem." - na działkach o nr 289/7, 240, 313, 295, 312, 238/8, 238/10 - obr. Cewice 2013-02-20 10:19:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej 0,4 kW na dz. o nr 177/3, 177/4, 177/27 obr. Popowo 2013-02-19 13:08:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i studni głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach Karwica-Lesiaki oraz kablami energetycznymi zasilającymi studnie głębinowe i stacje uzdatniania wody 2013-02-13 15:02:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o dopuszczeniu Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 9/11, lok. 59, do udziału na prawach strony w postępowania administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ? Zakład Produkcji Paliwa RDF", które zlokalizowane będzie na działkach nr 143/2 i 421/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice. 2013-02-08 14:12:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie ostatecznej decyzji nr ZI.6733.14.2012 z dnia 11.12.2012 r. 2013-02-01 10:01:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci energetycznej: wnętrzowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, budowa linii kablowej 15kV. Budowa powiązań kablowych 0,4kV projektowanej stacji z istniejącą siecią i montaż złącza ZLP. Demontaż istniejącej stacji słupowej 15/0,4kV, odcinka linii napowietrznej i kablowej, rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym. Działki o nr: 171/8, 171/15 - obr. Cewice 2013-01-25 08:34:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz demontaż istniejącej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach o numerach 33, 34, 19/9, 20 obr. Cewice. 2013-01-24 08:45:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupa w linii SN-15kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn na SN/nn (wymiana słupów i przewodów oraz dowieszenie drugiej linii po istniejącej trasie) na działkach o numerach 264, 64/2, 64/5, 243/1, 234, 257 obr. Bukowina 2013-01-18 15:23:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji ZI.6733.9.2012 z dnia 16.01.2013r. 2013-01-18 10:37:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kV oraz złącza kablowego dla zasilania dz. nr 141/1 i budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w m. Bukowina, rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zgodnie ze stanem istniejącym, działki o nr 141/2, 141/1, 235/5, 234/3L, 97, 253, 235/4, 148/1, 231/1L - obr. Bukowina 2013-01-17 15:16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Bukowina, gmina Cewice" 2013-01-17 12:27:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej 0,4kV" - na działkach o nr 168/7, 170, 169/1, 169/2 - obr. Popowo 2013-01-15 15:23:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy cewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium 2013-01-11 16:01:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 123/3 - obr. Cewice 2013-01-09 15:04:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym tej przepompowni, łączącej kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowości Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w m. Cewice, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) przepompowni ścieków P2 w Cewicach wraz z zasilaniem energetycznym, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Cewicach (od przepompowni P2 do przepompowni P1), przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków P1 w Cewicach wraz z zasilaniem energetycznym tej przepompowni, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków PS i zasilaniem tej przepompowni w m. Kamieniec 2013-01-09 14:49:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Cewice o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowej 15kV od projektowanego słupa 15kV do projektowanej stacji. Budowy linii kablowej 0,4kV od projektowanej stacji do projektowanych złącz kablowych z pomiarem. Budowa linii kablowej 0,4kV od projektowanego złącza kablowo-pomiarowego do projektowanego słupa w linii napowietrznej 0,4kV na działkach o nr 100/3, 98, 103/4, 74/2, 73/1, 72/4, 72/5, 72/2, 72/6, 101/3 - obr. Popowo. 2013-01-04 15:23:48