Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu inwentarskiego - kurnika na działce nr 18, obręb Pieski, gmina Cewice" 2013-12-18 12:02:44
Wójt Gminy Cewice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) 2013-12-17 15:25:25
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-12-17 11:20:08
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-12-09 15:54:19
Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie. 2013-12-05 10:26:28
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice, oraz Prognoza oddziaływania na środowisko, wykonana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bukowina w gminie Cewice 2013-12-02 09:27:32
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2013-11-20 09:20:40
Informacja o terminie i porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-11-15 11:30:46
Rozliczenie konkursu "Sprzątamy azbest na Pomorzu" - edycja 2013 2013-11-12 09:25:48
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-11-04 15:26:10
Informacja o terminie i porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-10-23 08:49:57
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-10-21 11:52:00
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Unieszyno, gm. Cewice. 2013-10-21 10:05:20
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2013r. 2013-10-01 13:11:14
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE 0 NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2014 ROKU 2013-09-25 10:39:09
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 990 kWp. 2013-09-17 09:44:56
Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Cewice. 2013-09-12 11:13:05
Informacja o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Cewice. 2013-09-11 09:59:47
Rozliczenie konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku 2013-09-02 08:35:11
Informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Cewice. 2013-08-06 14:02:29
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.06.2013r. 2013-07-02 11:38:49
Informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-06-13 15:07:43
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-06-07 13:46:01
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych 2013-06-05 11:11:46
Informacja o terminie i porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Cewice. 2013-05-21 09:06:30
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice 2013-05-17 13:03:13
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2013-04-30 14:58:53
Informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Cewice. 2013-04-30 08:20:20
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.03.2013r. 2013-04-22 12:18:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: Zl.6733.02.2013 z dnia 09.04.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej - linia kablowa 0,4kV na działkach nr dz. nr 177/3, 177/4, 177/27 obr. Popowo. 2013-04-12 13:54:42
Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przechowalni wraz z infrastrukturą pod nazwą "Przechowalnia o powierzchni ok. 6900 m2", dz. nr 439/2, Łebunia, obr. Łebunia 2013-04-11 13:14:36
Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2012r. 2013-03-27 12:17:49
Informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-03-20 12:50:58
Informacja o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego-kurnika na działce nr 18, obręb Pieski 2013-03-06 13:51:22
Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przechowalnia o powierzchni ok. 6900 m2 ", dz. nr 439/2, Łebunia, obr. Łebunia 2013-02-27 11:23:45
Informacja o o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa studni głębinowej SW1, budowa odcinka rurociągu wody surowej od istniejącej studni SW2 do budynku stacji uzdatniania wody, budowa stacji uzdatniania wody oraz budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Pieski" 2013-02-20 10:22:04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2013 r. 2013-01-31 12:38:02
Informacja dot. konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu województwa pomorskiego" edycja 2013 2013-01-25 14:48:48
Informacja o terminie i porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Cewice. 2013-01-25 12:32:42
W związku z wejściem w życie z dniem 13.12.2012 r. uchwały Rady Gminy Cewice Nr XX/166/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miejscowości Łebunia zmianie uległo oznaczenie porządkowe nieruchomości. 2013-01-21 13:09:41
W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. 2013-01-17 13:34:17
Informacja o wydaniu postanowienia w którym uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakład produkcji paliwa RDF zlokalizowany na działkach ewidencyjnych 143/2, 421/2 w miejscowości Kamieniec, obr. Cewice 2013-01-14 11:14:19
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEWICE O ZMIANIE TERMINU ROZPATRZENIA WNIOSKÓW Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CEWICE NA ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY CEWICE W 2013 ROKU 2013-01-04 13:56:14
Informacja dla właścicieli bądź zarządców obiektów - azbest na terenie Gminy Cewice 2013-01-04 11:45:04