Uchwała Nr XXII/160/04 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004


UCHWAŁA NR XXII/160/04

RADY GMINY CEWICE

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art.124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 26 li­stopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na kwotę 124.858 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na kwotę 630.220 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie 182.468, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka

budżetowa z lat poprzednich.

  1. Ustala się przychody w wysokości 482.468 zł i rozchody w wysokości 300.000 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

  1. Dokonuje się zmian w nakładach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  1. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  1. Dokonuje się zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

Załączniki do pobrania

1 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 2.doc (DOC, 15KB) 2005-01-14 11:56:36 295 razy
2 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 1.doc (DOC, 14KB) 2005-01-14 11:56:36 266 razy
3 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 5.doc (DOC, 87KB) 2005-01-14 11:56:36 300 razy
4 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 3.doc (DOC, 35KB) 2005-01-14 11:56:36 297 razy
5 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 4.doc (DOC, 81KB) 2005-01-14 11:56:36 292 razy
6 Uchwala Nr XXII-160-04 -zalacznik nr 6.doc (DOC, 36KB) 2005-01-14 11:56:36 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 14-01-2005 11:56:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 14-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 14-01-2005 11:56:36