Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-12 08:43:53
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2012-12-12 08:42:59
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-12 08:41:49
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2012-12-12 08:41:01
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 2012-12-12 08:40:11
Projekt uchwały w sprawie założenia przedszkola publicznego oraz nadania statutu. 2012-12-12 08:39:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Cewice. 2012-12-12 08:37:37
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Cewice uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 2012-12-12 08:36:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2012 2012-12-12 08:23:44