Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Cewice nr III/l 5/1998 z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2012-11-16 08:53:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni położonych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach. 2012-11-16 08:52:42
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2012-11-16 08:51:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Cewice 2012-11-16 08:51:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2013 rok 2012-11-16 08:50:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2012-11-16 08:49:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VTII/45/99 Rady Gminy w Cewicach z dnia 09 sierpnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cewice. 2012-11-16 08:49:18
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2013 rok. 2012-11-16 08:48:37
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cewice w 2013 roku. 2012-11-16 08:47:53
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-11-16 08:47:22
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2013 roku. 2012-11-16 08:46:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2013 rok. 2012-11-16 08:45:58
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 2012-11-16 08:45:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/79/ll Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011 r. W sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-11-16 08:44:31