Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/127/2012 w sprawie zarządzenia wyboru do organu jednostki pomocniczej Gminy Cewice 2012-06-08 10:48:29
Uchwała Nr XV/126/2012 w sprawie powołania doraźnej Komisji. 2012-06-08 10:47:07
Uchwała Nr XV/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z samorządem Powiatu Lęborskiego i z samorządami gmin z terenu Powiatu Lęborskiego porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2012-06-08 10:45:25
Uchwała Nr XV/124/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cewice 2012-06-08 10:44:34
Uchwała Nr XV/123/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2012-06-08 10:43:34
Uchwała Nr XV/122/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cewice 2012-06-08 10:42:44
Uchwała Nr XV/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-06-08 10:41:54
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-06-08 10:41:00
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 2012-06-08 10:39:39
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Cewice 2012-06-08 10:38:44
Uchwała Nr XV/117/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok. 2012-06-08 10:37:53