Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z samorządem Powiatu Lęborskiego i z samorządami gmin z terenu Powiatu Lęborskiego porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2012-05-21 11:36:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cewice 2012-05-21 11:35:50
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2012-05-21 11:35:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - ograniczonego prawa rzeczowego - na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Cewice 2012-05-21 11:34:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-05-21 11:33:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 2012-05-21 11:32:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 2012-05-21 11:30:53
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Cewice 2012-05-21 11:29:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok. 2012-05-21 11:28:53
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Cewice 2012-05-21 11:27:40
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2012-2019. 2012-05-21 11:26:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2012. 2012-05-21 11:25:11