Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach

Gminne Centrum Kultury w Cewicach
ul. Węgrzynowicza 16
84-312 Cewice
tel./fax (0-59) 861-14-90
e-mail: gck.cewice@wp.pl
www: gck.cewice.pl
bip: bip.gck.cewice.pl

 

dyrektor Dominika Bardowska

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Cewicach czynny jest :
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.30.

 

Przy Gminnym Centrum Kultury w Cewicach działa Gminne Centrum Informacji ,,AKTYWNI” czynne:
od poniedziałku do soboty w godzinach: 9.00-19.00

 

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Instytucja Kultury działa od 01.03.2003r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH

 

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 1. Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych.

 2. Wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej.

 3. Inspirowanie i opieka nad klubami i drużynami sportowymi.

 4. Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy.

 5. Utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych.

 6. Utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów.

 7. Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci.

 8. Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.

 9. Nadzór nad placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie wsi.

 10. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Cewice w różnorodnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej.

 11. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

 

GCK jest koordynatorem i pomysłodawcą wszystkich przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice.

Organizuje imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia komputerowe, kursy dla osób bezrobotnych, seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, spotkania z ,,Panią Kredką” dla najmłodszych, turnieje gier strategicznych w kawiarence internetowej, dyskotekowe spotkania młodzieżowe) zajmuje się promocją gminy, prowadzi Punkt Informacji Turystycznej i Gminne Centrum Informacji ,,AKTYWNI”.

 

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK

 

Najważniejszym przedsięwzięciem organizowanym corocznie w pierwszy dzień maja jest ,,Wielka Majówka”(„Biegi Grand Prix Cewic”), która trwa aż 3 dni. W połowie czerwca odbywają się ,,Sobótki”. Wielką imprezą jest także ,,Kaszubska Fajka Pokoju - Cewickie Tabaczenie”, które odbywało się w sierpniu. Imprezy te skupiają ogromną rzeszę ludzi - ok. 500 osób. Ma to duże znaczenie dla popularyzacji naszej gminy. W każdą organizowaną imprezę nasza placówka dokłada dużo starań, aby cieszyły się one coraz większym uznaniem wśród mieszkańców i turystów, których przybywa z roku na rok coraz więcej. Imprezy mają także charakter integracyjny, ponieważ łączą we wspólnym działaniu wszystkie stowarzyszenia i organizacje z terenu naszej gminy.

 

GCK organizuje cykl imprez na terenie całej gminy, do których należą:

 • Gminny Turniej Pożarniczy

 • Gminny Turniej Ortograficzny

 • Gminny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej

 • Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół i GCK

 • Konkursy Literacki

 • Konkursy Plastyczne

 • Konkursy Poetyckie

 • Konkursy Recytatorskie

 • Turnieje gier strategicznych

 • Spotkania Seniorów

 • Festyny

 • Rajdy Rowerowe

 • Imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy

 • Spotkania Autorskie

 • Zabawy Taneczne

 • Przedstawienia teatralne

 • Imprezy priorytetowe:

 • spektakle

 • akcje długoterminowe

 • pokazy

 • wyjazdy

 • promocje książek

 • wystawy plastycznych form przestrzennych

 • inauguracja roku kulturalno-oświatowego

 

KOŁA ORAZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE PRZY GCK

W ramach GCK działają następujące koła zainteresowań i zespoły artystyczne:

Zespół folklorystyczny „Mareszki” w Cewicach

Zespół działa od 15 lutego 1989 r. Zajęcia zespołu odbywają się w każdy wtorek od godz.15.00.-17.00 na sali widowiskowej GCK w Cewicach. Do zespołu należy 12 kobiet i pan grający na akordeonie. Na próbach panie uczą się nowych piosenek kaszubskich i nie tylko. Biorą także udział w licznych imprezach i konkursach, w których zdobywają wyróżnienia i nagrody.

Opiekunem zespołu jest pani Maria Sucharska

 

Zespół regionalny ,,Skrzaty” w Cewicach

Zajęcia zespołu odbywają się w każdy czwartek od godz.15.30-17.30 na sali widowiskowej GCK w Cewicach. Obecnie zespół liczy 26 osób, są to dzieci w wieku od 3 lat do 12. Na próbach dzieci uczą się nowych piosenek, nie tylko kaszubskich, tańców i pląsów , przedstawień i anegdot kaszubskich. Zespół brał udział w licznych konkursach, w których osiągał wysokie lokaty.

Opiekunem zespołu jest pani Katarzyna Cybula.

 

Zespół regionalno-taneczny ,,Niezabutki” w Bukowinie

Zajęcia zespołu odbywają się w myśl ustalonego planu pracy po 2 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej w Bukowinie. Zespół liczy 24 osoby. Na próbach dzieci słuchają kaszubskich piosenek, śpiewają, tańczą, czytają bajki z Kaszub. Praca zespołu to nie tylko śpiew, taniec, recytacje i sztuka ludowa, ale również spotkania z ,,ciekawymi ludźmi”, twórcami ludowymi. Zespół także reprezentuje swoją szkołę i wieś w licznych wyjazdach i bierze udział w licznych konkursach, w których zdobywa wysokie lokaty.

Opiekunem zespołu jest pani Teresa Jelińska.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA W GMINNYM CENTRUM KULTURY W CEWICACH

1. Ferie zimowe

Gminne Centrum Kultury każdego roku organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ferie zimowe na wesoło. W dwutygodniowym programie zajęć każdy może znaleźć coś dla siebie m.in. zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz komputerowe. Organizowany jest wyjazd do kina.

 

2. Zajęcia z ,,Panią Kredką”

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i piątek na sali GCK w Cewicach od godz. 16.00 do 18.00. Na spotkaniach każde dziecko ma możliwość odkrycia swoich możliwości twórczych a także zainteresowań. Ma szansę na wykazanie swoich zdolności artystycznych, plastycznych oraz wokalnych. Może rozwinąć swe umiejętności plastyczne i manualne.

 

3.Seanse filmowe

Gminne Centrum Kultury z myślą o dzieciach i młodzieży wyświetla seanse filmowe, które odbywają się w każdą środę (dla dzieci o godz.16.00, dla młodzieży o godz. 18.00).

Seanse cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Wstęp na seanse jest oczywiście wolny. Nad całkowitym przebiegiem seansów czuwa pracownik GCK, dzięki któremu seanse przebiegają w idealnym porządku.

 

4. Aerobik

Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 17.00 i czwartek o godz. 18.00 aerobik, na który uczęszczają wszyscy chętni.

 

5. Młodzieżowe spotkania przy muzyce

Na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury co drugi czwartek odbywają się młodzieżowe spotkania przy muzyce. Spotkania ta skupiają ogromną rzeszę młodzieży, która chętnie bawi się od 17.00 do 21.30. Opiekę nad całością spotkania sprawują pracownicy GCK. Spotkania te organizowane są dla młodzieży z terenu całej gminy.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 19-07-2005 13:07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Klebba 03-09-2012 10:20:39