Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr III

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice 2011-01-11 12:38:46
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice 2011-01-11 12:31:10
Uchwała Nr III/14/10 w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Cewice 2011-01-11 12:22:58
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 2011-01-05 12:07:33
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/284/10 Rady Gminy Cewice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 2011-01-05 11:47:07
Uchwała nr III/11/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/283/10 Rady Gminy Cewice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-01-05 11:39:35
Uchwała Nr III/10/10 w sprawie nabycia nieruchomości 2011-01-05 11:19:47
Uchwała Nr III/9/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Cewice porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" 2011-01-05 11:17:19
Uchwała Nr III/8/10 w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do realizacji projektu "Moje okno na świat" 2011-01-05 11:13:17
Uchwała Nr III/7/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/263/10 Rady Gminy Cewice z dnia 5 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-01-05 11:09:30
Uchwała Nr III/6/10 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010 2011-01-05 11:05:11
Uchwała Nr III/5/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2010 2011-01-05 10:48:38
Uchwała Nr III/4/10 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice 2011-01-05 10:21:10
Uchwała Nr III/3/10 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice 2011-01-05 10:13:15