Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie onaborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CEWICE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

z dnia 07 grudnia 2010 r.

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  2011, który odbędzie się w dniach:

od dnia  08 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U.  47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Cewice.

I. WYMAGANIA

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe);

2. co najmniej średnie wykształcenie;

3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne;

6. osoba dyspozycyjna, odpowiedzialna, staranna i posiadająca umiejętności organizacji własnej pracy

7. zamieszkiwanie na terenie Gminy Cewice.

II. HARMONOGRAM – dyspozycyjność rachmistrzów

1. szkolenia rachmistrzów w okresie styczeń- luty 2011 r.

2. obchód przedspisowy  w dniach 1-17 marca 2011r.

3. odprawa przedspisowa  w dniach 6-7 kwietnia 2011 r.

4. przeprowadzenie spisu w dniach 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand – held, wyposażonym w specjalne oprogramowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej ( kalendarz pracy).

Uwaga ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatach nt . posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora Urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Cewice wynosi trzy osoby.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

16 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska

- adresu zamieszkania

- telefonu, adresu e- mail

- daty urodzenia

- miejsca zamieszkania – nazwa i adres zakładu pracy

- w przypadku pobierania renty  lub emerytury – numer emerytury lub renty

- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny

2. dokument poświadczający wykształcenie

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe)

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. , traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Cewicach

84-312 Cewice

Ul . W . Witosa 16

Sekretariat ( pokój nr 6)

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. „

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po dniu 16 grudnia 2010 r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Cewice

Gminny Komisarz Spisowy

mgr Grzegorz Palasz

 

INFORMACJA

Do ogłoszenia o naborze rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest:

Marek Kuriata
Sekretarz Gminy Cewice
tel. 59 861-34-66
lub tel. do sekretariatu urzędu
tel. 59 861-34-60

Formularze załączników do naboru można pobrać w sekretariacie urzędu (pokój nr 6).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oswiadczenie.doc (DOC, 23KB) 2010-12-07 13:16:38 369 razy
2 oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 22KB) 2010-12-07 13:16:38 375 razy
3 Zgloszenie_kandydatury.doc (DOC, 26KB) 2010-12-07 13:16:38 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 07-12-2010 13:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kuriata 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 08-12-2010 15:10:25