Ogłoszenie onaborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CEWICE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

z dnia 07 grudnia 2010 r.

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  2011, który odbędzie się w dniach:

od dnia  08 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U.  47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Cewice.

I. WYMAGANIA

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe);

2. co najmniej średnie wykształcenie;

3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne;

6. osoba dyspozycyjna, odpowiedzialna, staranna i posiadająca umiejętności organizacji własnej pracy

7. zamieszkiwanie na terenie Gminy Cewice.

II. HARMONOGRAM – dyspozycyjność rachmistrzów

1. szkolenia rachmistrzów w okresie styczeń- luty 2011 r.

2. obchód przedspisowy  w dniach 1-17 marca 2011r.

3. odprawa przedspisowa  w dniach 6-7 kwietnia 2011 r.

4. przeprowadzenie spisu w dniach 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand – held, wyposażonym w specjalne oprogramowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej ( kalendarz pracy).

Uwaga ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz warsztatach nt . posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora Urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Cewice wynosi trzy osoby.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

16 grudnia 2010 r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska

- adresu zamieszkania

- telefonu, adresu e- mail

- daty urodzenia

- miejsca zamieszkania – nazwa i adres zakładu pracy

- w przypadku pobierania renty  lub emerytury – numer emerytury lub renty

- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny

2. dokument poświadczający wykształcenie

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe)

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. , traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Cewicach

84-312 Cewice

Ul . W . Witosa 16

Sekretariat ( pokój nr 6)

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. „

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po dniu 16 grudnia 2010 r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Cewice

Gminny Komisarz Spisowy

mgr Grzegorz Palasz

 

INFORMACJA

Do ogłoszenia o naborze rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest:

Marek Kuriata
Sekretarz Gminy Cewice
tel. 59 861-34-66
lub tel. do sekretariatu urzędu
tel. 59 861-34-60

Formularze załączników do naboru można pobrać w sekretariacie urzędu (pokój nr 6).

Załączniki do pobrania

1 Oswiadczenie.doc (DOC, 23KB) 2010-12-07 13:16:38 363 razy
2 oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 22KB) 2010-12-07 13:16:38 370 razy
3 Zgloszenie_kandydatury.doc (DOC, 26KB) 2010-12-07 13:16:38 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 07-12-2010 13:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kuriata 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 08-12-2010 15:10:25