Realizacja wydatków budżetowych za 2005 rok


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2005 rok według działów

Dział

Treść

Plan według uchwały budżetowej XXIII/170/05 z dnia 21 stycznia 2005 r.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 r.

Wykonanie

Wskaźnik % wykonania

% do wykonania ogólnego

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 057 300

104 080

93 418,23

89,76

0,53

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

290 142

421 590

389 919,00

92,49

2,20

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

213 682

192 682

172 422,70

89,49

0,97

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

32 000

47 000

45 298,60

96,38

0,26

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 858 566

1 906 256

1 767 962,48

92,75

9,96

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 020

28 106

27 969,16

99,51

0,16

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

101 000

107 050

99 131,31

92,60

0,56

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

10 200

10 200

8 915,87

87,41

0,05

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

229 400

105 400

103 907,24

98,58

0,59

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

222 000

42 994

286,50

0,67

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 777 901

10 233 654

10 102 014,57

98,71

56,89

851

OCHRONA ZDROWIA

67 300

75 683

70 619,92

93,31

0,40

852

POMOC SPOŁECZNA

3 212 308

3 634 508

3 609 687,52

99,32

20,33

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

257 640

381 011

371 399,83

97,48

2,09

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

433 388

438 388

400 011,26

91,25

2,25

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

283 000

298 000

294 999,99

98,99

1,66

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

107 000

205 112

198 358,15

96,71

1,12

OGÓŁEM

18 153 847

18 231 714

17 756 322,33

97,39

100,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 19-06-2006 10:29:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 19-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 19-06-2006 10:29:10