Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

I. PODSTAWA PRAWNA

  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

  2. rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.),

  3. rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.),

  4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.),

  5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),

  6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony druk wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Cewicach pok. Nr 23 oraz na stronie internetowej www.bip.cewice.pl),

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne szkolącego,

 • umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

 • dyplom, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że pracownik młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdanie egzaminu przez ucznia,

 • inne świadectwa pracy w przypadku kształcenia u więcej niż jednego pracodawcy,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy,

 • świadectwo pracy młodocianego pracownika.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

III. OPŁATY

Brak - zwolnione na podstawie art. 2 z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)

IV. TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI

Termin wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania zgodny z art. 35 KPA

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice.

VI. INNE INFORMACJE

1. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy zakończonej egzaminem w Urzędzie Gminy w Cewicach pok. Nr 23.

2. Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Cewice.

3. Organ wydający decyzje może zażądać wglądu do oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Dofinans_kosztow_kszta_cenia_m__pracownikow_wniosek.doc (DOC, 61KB) 2006-07-10 16:28:25 904 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 10-07-2006 16:28:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 10-07-2006 16:28:25