XXII Sesja Rady Gminy Cewice

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2005-01-18 11:44:35
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr V/40/2003 Rady Gminy Cewice z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2005-01-18 11:32:36
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok 2005-01-17 16:08:45
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy Komisji stałych Rady na 2005 rok 2005-01-17 14:30:32
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości połozonej w Cewicach 2004-12-29 13:15:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok 2004-12-29 13:11:13
Projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach" i nadania statutu tej instytucji 2004-12-29 13:08:43
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok 2004-12-29 13:04:02
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2004 2004-12-29 12:59:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004 2004-12-29 12:58:30