Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na: dostawę mączki ceglanej i gliny cegielnianej zmielonej na modernizację boiska sportowego w Bukowinie z uwzględnieniem kosztów transportu na miejsce rea


Wójt Gminy Cewice

84-312 Cewice ul. W.Witosa 16 pok nr 6

tel.(059) 8611- 495, fax 8611-402 woj. pomorskie

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na:

Dostawę mączki ceglanej i gliny cegielnianej zmielonej na modernizację boiska sportowego w Bukowinie z uwzględnieniem kosztów transportu na miejsce realizacji projektu.”

Wymagany termin realizacji zamówienia: 18 październik 2004r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok nr 11 lub zwrócić się o przesłanie SIWZ pocztą.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Roman Antosik

tel (059) 8611411 pok 11 w godz.8.00 do 14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok nr 6

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2004. o godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - pok. nr 1

w dniu 28.09.2004 o godz.1115.

Kryteria oceny ofert - cena - 100 %

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Wydrzyńska 16-09-2004 10:57:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wydrzyńska 16-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wydrzyńska 16-09-2004 10:57:55