Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2019-03-15 10:58:57
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/2013 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2019-03-15 10:54:05
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siemirowice. 2019-03-15 10:50:28
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-03-14 11:51:01
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-03-14 11:44:45
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-01-04 08:49:28
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2019-01-08 14:09:36
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2019. 2019-01-07 08:04:17
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie opracowania planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok. 2019-01-07 11:58:27
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-01-09 10:57:58
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji L budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice. 2019-01-16 11:33:00
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-01-18 10:15:58
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-01-18 10:16:50
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice. 2019-01-21 09:56:56
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach 2019-01-23 10:18:25
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach 2019-01-23 10:19:57
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach 2019-01-23 10:20:56
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej. 2019-02-05 11:52:27
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 roku. 2019-01-29 14:56:05
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-01-30 13:13:50
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-02-05 11:49:05
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019. 2019-02-05 11:44:20
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. 2019-02-08 12:09:11
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok. 2019-02-13 15:48:33
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Cewice w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Cewice proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz określenia prewskaźnika VAT za 2018 rok dla zastosowania do odliczenia podatku VAT w 2019 roku. 2019-02-27 13:59:44