Sesja nr III ósmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-01-04 08:47:45
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. 2019-01-04 08:47:03
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. 2019-01-04 08:46:19
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Miasta Lębork dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice oraz opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Cewice dzieciom zamieszkałym w Gminie Miasto Lębork. 2019-01-04 08:45:34
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustanowienia zasad na jakich Sołtysom z terenu Gminy Cewice oraz Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla Na Skarpie" w Siemirowicach przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 2019-01-04 08:39:39
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2019. 2019-01-04 08:27:43
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2019-01-04 08:27:03
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2019-01-04 08:26:23
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2019-01-04 08:25:34
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie dzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2019-01-04 08:24:43