Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-12-19 10:04:52
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-11-29 11:05:55
dokument Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy Cewice. - dokument stracił ważność 2019-11-27 12:13:55
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-11-13 11:53:56
dokument Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2019-11-05 10:38:36
dokument Informacja o zamiarze wydania decyzji. 2019-10-21 10:02:08
dokument Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu. 2019-10-17 10:33:38
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72". 2019-10-11 14:30:27
dokument Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-10-11 12:32:16
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.09.2019 r. 2019-10-01 12:55:52
dokument Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci. 2019-09-24 13:23:13
dokument Informacja z dnia 20.09.2019 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. 2019-09-23 11:01:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego zakładu o instalację służącą do impregnacji drewna zlokalizowanego na działce nr 153/1 w Bukowinie". 2019-09-23 10:43:59
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2019. 2019-09-16 15:07:43
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2020 roku. 2019-09-12 14:48:35
dokument Zawiadomienie z dnia 09.09.2019 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - eksploatacja piasku ze złoża OSKOWO IV na dz. nr 101/18 obręb Oskowo 2019-09-10 15:16:38
dokument Informacja o terminie i porządku obrad X sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-09-03 10:44:45
dokument Informacja o terminie i porządku obrad IX sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-08-01 13:54:20
dokument Gmina Cewice zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadań wynikających z Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2019 r. 2019-07-31 10:33:00
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego: chlewni - tuczarni wraz z niezbędną infrastruktura techniczną (silosami paszowymi i zbiornikiem pod rusztowym na gnojowicę), zlokalizowanego na działce nr 87, obręb Pieski, gmina Cewice." 2019-07-30 11:03:53
dokument Informacja z dnia 17.07.2019 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania. 2019-07-18 10:35:07
dokument Informacja z dnia 17.07.2019 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-07-18 10:33:21
dokument Informacja dot. udzielania bezpłatnych (drobnych) porad prawnych dla mieszkańców gminy w Urzędzie Gminy w Cewicach. 2019-07-16 11:29:36
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp w Maszewie Lęborskim, obręb Maszewo, działka nr 72. 2019-07-05 11:31:00
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 30.06.2019r. 2019-07-03 08:14:02
dokument Informacja o wydaniu decyzji w sprawie braku obowiązku ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-06-24 07:46:13
dokument Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy Cewice stypendiach-nagrodach dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 2019-06-19 11:03:07
dokument Informacja o wyborze Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2019-06-18 12:23:01
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-06-14 09:59:37
dokument Informacja o przesunięciu terminu składania ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2019-06-14 07:52:19
dokument Informacja w sprawie wyboru ławników. 2019-06-13 12:01:49
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-06-05 12:49:45
dokument Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Cewice. 2019-05-31 09:53:30
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM-NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 2019-05-28 13:47:52
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE 2019-05-28 13:47:28
dokument Debata nad raportem o stanie Gminy Cewice 2019-05-24 09:45:29
dokument Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2019-05-21 09:56:43
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-05-17 08:08:57
dokument Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-04-18 12:04:38
dokument Informacja - wytyczne z Ustawy o środkach ochrony roślin. 2019-04-04 09:00:22
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze złoża "OSKOWO IV" na dz. nr 101/18 obr. Oskowo. 2019-03-29 13:23:32
dokument Lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. 2019-03-28 12:12:10
dokument Lista osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Gminy Cewice. 2019-03-28 12:11:26
dokument Informacja o terminie i porządku obrad V sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-03-20 13:12:03
dokument Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-03-04 12:35:26
dokument Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Rady Gminy Cewice ósmej kadencji. 2019-01-30 13:37:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Cewice o sprzedaży w trybie aukcji samochodu Mercedes-Benz. 2019-01-25 10:39:29
dokument Ogłoszenie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice w 2019 r. 2019-01-25 10:32:05
dokument Informacja o ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Cewice, stan na 31.12.2018r. 2019-01-02 14:09:10