Sesja nr III ósmej kadencji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-20 14:10:04
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. 2018-12-20 14:09:35
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. 2018-12-20 14:09:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-12-20 14:08:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Miasta Lębork dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice oraz opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach działających na terenie Gminy Cewice dzieciom zamieszkałym w Gminie Miasto Lębork. 2018-12-14 12:33:57
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich Sołtysom z terenu Gminy Cewice oraz Przewodniczącemu Zarządu "Osiedla Na Skarpie" w Siemirowicach przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 2018-12-14 12:33:25
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cewice oraz planów pracy komisji Rady na rok 2019. 2018-12-14 12:32:51
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2019. 2018-12-14 12:32:25
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2019-2030. 2018-12-14 12:31:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. 2018-12-14 12:31:22