Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr II ósmej kadencji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:22:46
Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:21:30
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Cewice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:20:46
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przystąpienia Gminy Cewice do Lokalnej Organizacji Turystycznej " Ziemia Lęborska - Łeba". 2018-12-12 08:20:03
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wystąpienia Gminy Cewice z Lokalnej Organizacji Turystycznej "Łeba - Błękitna Kraina". 2018-12-12 08:19:12
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2018-12-12 08:18:15
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 2018-12-12 08:17:28
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". 2018-12-12 08:16:16
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-12-12 08:15:19
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023. 2018-12-12 08:14:35
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019. 2018-12-12 08:13:38
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-12-12 08:12:41
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. 2018-12-12 08:11:50
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-12-12 08:10:46
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:10:00
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia składów osobowych komisji starych Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:09:13
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:08:21
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:07:22
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia liczebności radnych w starych komisjach Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:05:24
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice. 2018-12-12 08:04:35
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Cewice w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice. 2018-12-12 08:03:39