Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr II ósmej kadencji

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cewice na lata 2018-2022". 2018-11-27 13:47:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały N r XIX/202/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji. 2018-11-26 14:57:32
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2018-11-26 14:57:02
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni położonych przy ulicy Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach. 2018-11-26 14:56:34
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cewice na lata 2019-2023 2018-11-26 14:56:03
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Cewice na rok 2019 2018-11-26 14:55:22
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok 2018-11-26 14:54:34
dokument Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 2018-11-26 14:53:51
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018. 2018-11-26 14:53:12
dokument Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:52:33
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:51:52
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:50:55
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:49:40
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cewice 2018-11-26 14:48:35
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Cewice 2018-11-26 14:47:12